کتاب تحول دیجیتال سلامت

تحول دیجیتال یک نیاز اساسی است که سازمان‌های حوزه سلامت، هر روز بیش از پیش ضرورت آن را احساس می‌کنند. اما طراحی و پیاده‌سازی استراتژی تحول دیجیتال سلامت، امری دشوار و پر چالش است و رهبران امروز و آینده سلامت به راهنما و نقشه‌راه عملیاتی نیاز دارند. در این کتاب راهکارهای مدیریتی و استراتژی سازمانی تا توسعه نوآوری‌های سلامت دیجیتال، در کنار روندهای دیجیتال آینده سلامت ارائه شده تا رهبران بتوانند از میان هزاران راهکار گوناگون، اولویت‌های سازمان خود را انتخاب کنند.

کتاب تحول دیجیتال سلامت؛
استراتژی ایجاد سازمان های سلامت پیشرو

تالیف در دپارتمان آموزش مدلین: آیدین پرنیا، نسیم لحیم‌گرزاده، فرشته کاظمی‌پور، فرهنگ باقری، محبت رضوانی، رضا هاشمی‌پور

ناشر: اکسیر دانش ماندگار

«کتاب تحول دیجیتال سلامت؛ استراتژی ایجاد سازمان‌های سلامت پیشرو» با هدف ارائه راهنما و نقشه‌راهی عملیاتی برای طراحی استراتژی تحول دیجیتال در سازمان‌های سلامت نوشته شده است. ما در این کتاب آنچه رهبران امروز و آینده حوزه سلامت برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال سلامت نیاز دارند، از راهکارهای مدیریتی و استراتژیک سازمانی تا راهبردهای توسعه نوآوری‌های سلامت دیجیتال در درون یا بیرون سازمان را ارائه کرده‌ایم. برای به‌کارگیری این نقشه‌راه باید رهبران سلامت را به دانش روندهای آینده مسلح کنیم تا بتوانند میان هزاران راهکار مختلف اولویت‌های سازمان خود را بیابند.

این کتاب سه بخش اصلی دارد؛ اول تحول دیجیتال که شامل ۶ فصل است و مسیر طراحی استراتژی تحول دیجیتال سازمان‌های سلامت را ترسیم می‌کند. دوم بخش روندهای سلامت دیجیتال که شامل ۱۰ فصل است و مهم‌ترین روندهای فناورانه و خدمات سلامت را بررسی می‌کند. در نهایت بخش نوآوری سلامت دیجیتال است که به ۴ فصل تقسیم شده و در مورد روش‌های کارآفرینی استارتاپی با نوآوری باز، کارآفرینی درون‌سازمانی و راهبردهای توسعه نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کند.

فهرست فصول کتاب تحول دیجیتال سلامت

فصل ۱- چرا تحول دیجیتال سلامت

فصل ۲- آینده سلامت دیجیتال

فصل ۳- ساختن نقشه تحول دیجیتال سلامت چابک

فصل ۴- ایجاد همکاری های تکنولوژیک برای موفقیت

فصل ۵- پیاده‌سازی صحیح تحول دیجیتال سلامت

فصل ۶- روندهای کسب و کار سازمان‌های سلامت

فصل ۷- سلامت همراه

فصل ۸- تله‌مدیسن

فصل ۹- هوش مصنوعی

فصل ۱۰- یادگیری ماشین

فصل ۱۱- داده‌های کلان

فصل ۱۲- واقعیت تعمیم‌یافته

فصل ۱۳- اینترنت اشیا

فصل ۱۴- چاپ سه بعدی

فصل ۱۵- بلاکچین

فصل ۱۶ – تاثیر تکنولوژی‌های دیجیتال بر روندهای سلامت

فصل ۱۷- راه‌اندازی استارتاپ سلامت دیجیتال

فصل ۱۸- رویکردها نوآوری  سازمانی

فصل ۱۹- نوآوری درون سازمانی و برون سازمانی

فصل ۲۰- سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سلامت دیجیتال

حامیان

سازمان‌های علاقه‌مند می‌توانند حامی انتشار کتاب «تحول دیجیتال سلامت» باشند.

ورود به آزمایشگاه