۶ مورد از پر‌مخاطب‌ترین اپلیکیشن‌های کالری‌شمار و رژیم غذایی

طبق اعلام دفتر بهبود تغذیه‌‌ی جامعه‌ی وزارت بهداشت ایران ۶۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور دچار اضافه وزن هستند(+). تغییر شیوه‌ی زندگی، ماشینی شدن و بی‌تحرکی از مهم‌ترین عوامل افزایش چاقی

۴ مورد از پر‌مخاطب‌ترین اپلیکیشن‌های آموزش دامپزشکی

موبایل و فناوری اطلاعات انقلابی در بخش آموزش ایجاد کرده‌اند. سیستم‌های آموزشی از کتاب‌های کاغذی به سمت راه حل‌های الکترونیکی پیش می‌روند. یکی از این راه حل‌ها، که از نظر کارایی و مقرون به