فراخوان تکمیل اطلاعات نقشه استارتاپ‌های سلامت دیجیتال ایران

فراخوان تکمیل اطلاعات نقشه استارتاپ‌های سلامت دیجیتال ایران

نقشه استارتاپ های سلامت

سلامت دیجیتال حوزه‌ای جوان و نوپا در سیستم سلامت ایران است که رشد آرام ولی مداومی را تجربه می‌کند. با وجود جذابیت و کاربردهای متعدد این حوزه در سلامت، تا پیش از بحران کرونا اهمیت و ضرورت سلامت دیجیتال چندان درک نشده بود و ذینفعان حوزه سلامت به خصوص سازمان‌های سلامت و کادر درمان از این رویکرد نوین استقبال نمی‌کردند.

در شرایط فعلی و با روشن شدن مزایای متعدد و غیرقابل انکار سلامت دیجیتال، توجه تمامی ذینفعان صنعت سلامت به این حوزه جلب شده است. یکی از مهمترین نتایج این تغییر رویه در صنعت سلامت، رشد چشمگیر در تعداد استارتاپ‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال چه در سطح جهانی و چه در اکوسیستم ایران بوده است.

در این بازار نو ولی پرطرفدار و جذاب، داشتن دیدی جامع و کل‌نگر نسبت به اجزای مختلف اکوسیستم سلامت دیجیتال و حوزه‌های فعال در این صنعت برای تمامی ذینفعان اعم از کادر و سازمان‌های سلامت، استارتاپ‌ها و به خصوص سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است.

در این شرایط مجموعه مدلین (+) با هدف پایش و شناخت هر چه بهتر این اکوسیستم و روندهای حال حاضر آن، نقشه استارتاپ‌های فعال ایرانی در حوزه سلامت دیجیتال را به صورت سالانه تدوین می‌نماید(+). با بررسی این نقشه می‌توان به وضعیت، حیطه‌های فعالیت و نحوه پراکنش استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال پی برد. استارتاپ ها، یکی از اجزای مهم اکوسیستم استارتاپی سلامت دیجیتال ایران هستند و آشنایی با آنها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، فعالان و به ویژه علاقه‌مندان ورود به این اکوسیستم سودمند باشد.

به عنوان بنیان‌گذار یک استارتاپ سلامت دیجیتال، شما می‌توانید اطلاعات کلی در خصوص استارتاپ و محصول خود را در فرم اطلاعات استارتاپ‌های سلامت دیجیتال مدلین وارد نمایید. این اطلاعات برای طراحی نقشه استارتاپ‌های سلامت دیجیتال ایرانی که در فروردین ۱۴۰۰ در مدلین‌مگ، رسانه آموزشی تحلیلی نوآوری دیجیتال سلامت منتشر می‌گردد، استفاده خواهد شد. 

فرم اطلاعات استارتاپ‌های سلامت دیجیتال ایران

  • اطلاعات استارتاپ

  • انواع فایل های مجاز : png.
    لوگو را با بالاترین کیفیت و به صورت png بارگزاری نمایید.
  • اطلاعات تیم استارتاپی

  • محصول استارتاپی

  • در صورتی که عنوان محصول با استارتاپ متفاوت است، این فیلد را تکمیل نمایید.
  • محصول را به صورت اجمالی معرفی نمایید و نحوه عملکرد آن را توضیح دهید.
  • در طراحی محصول خود از کدام تکنولوژی دیجیتال بهره بردید؟
  • استارتاپ شما در چه مرحله‌ای جذب سرمایه نموده است؟