مرور

ویدئو

قیمت‌گذاری استراتژیک چیست

قیمت‌گذاری محصول در دورانی که برای هر محصول، چندین جایگزین وجود دارد، اینترنت امکان بررسی و مقایسه قیمت‌ها را فراهم کرده و تغییر هوشمند قیمت‌ها به لطف تکنولوژی میسر شده، فرایند پیچیده‌ای…

فرصت توسعه در انقلاب صنعتی چهارم

در دنیای امروز برای راه‌اندازی کسب‌وکار پیچیدگی‌هایی ناشی از گسترش تکنولوژی، ارتباطات، نوآوری و غیره به وجود آمده است که توسعه و نگهداری از کسب‌وکارها را با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو کرده است.…