مرور

ویدئو

ساختار وزارت بهداشت ایران

شناخت ساختار وزارت بهداشت ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی به کسب و کارها کمک می‌کند تا بدانند چه زمانی باید با چه بخشی تعامل نمایند. دکتر علی گنجی‌زاده، هم‌بنیان‌گذار و عضو هیات

فروش به مراکز بهداشتی درمانی

به طور کلی مراکز بهداشتی درمانی را می‌توان به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم‌بندی کرد که رویکرد این دو به خرید کاملاً متفاوت است. مهندس امیرحسین میردامادیان، معاون حقوقی شتابدهنده سکو در این

چه کسانی باید کارآفرین شوند؟

کسانی که دوست دارند مبارزه کنند، راه جدید کشف کنند، مشکلات را حل کنند و تغییر ایجاد کنند، خواه ناخواه وارد مسیر کارآفرینی خواهند شد. در این قسمت از ویدیوکست‌های مدلین، مهندس محمدرضا سبحان،

راه اندازی استارتاپ تجهیزات پزشکی با مهندس محمدحسین ربیعی

در این قسمت از ویدیوکست‌های مدلین، مهندس محمدحسین ربیعی، مدیرعامل شتاب‌دهنده سکو در مورد مهم‌ترین نکات برای راه اندازی استارتاپ تجهیزات پزشکی توضیح می‌دهند. در این ویدیو چالش‌ها و فرصت‌های…