سوالات متداول

 
 

ثبت نام آزمایشگاه مدلین

دوره‌ها در تاریخ شروع دوره که در توضیحات ثبت نام مشخص شده، در پروفایل شما قابل دسترسی خواهد بود.

آزمایشگاه مدلین

مدلین، شتاب‌دهنده نیست. آزمایشگاه مدلین از دو مرحله مقدماتی و پیش‌رفته تشکیل شده است. مرحله مقدماتی برای آموزش مباحث اولیه است. مرحله پیش‌رفته، معادل دوره‌هایی است که به نام پیش‌شتابدهی شناخته می‌شود.

 
ورود به آزمایشگاه