آیا تکنولوژی بلاک‌چین، آمادگی اجرای ایده‌های جنجالی سلامت را دارد؟

بلاکچین؛ تکنولوژی پر سروصدای چند سال اخیر، به‌خاطر ویژگی‌های منحصربه‌فردی که برای دنیای فناوری به ارمغان آورده، دارای جذابیت‌های بسیاری است. به نحوی که امروزه بسیاری از اشخاص در عرصه…