اپیزود ششم از فصل اول آنکادر: فوت‌وفن کار دانشجویی با دکتر آیدین پرنیا

اپیزود ششم از فصل یک پادکست آنکادر، برخلاف اپیزودهای پیشین، مهمانی ندارد. در این اپیزود، دکتر آیدین پرنیا، میزبان آنکادر از فوت‌وفن کارهای دوران دانشجویی می‌گوید. آیدین ورودی ۸۳ پزشکی