فرمول پنج‌مرحله‌ای سیم‌کشی مجدد مغز برای موفقیت در کارآفرینی

اگر سال 2020 فقط یک نکته به ما آموخته باشد، این است که همه‌چیز می‌تواند تغییر کند. یا شاید حتی با صراحت بیشتر، بتوان گفت: هرچیزی برای موفق ماندن محکوم به تغییر است. سالی که گذشت برای…