پنج مورد از پرمخاطب‌ترین اپلیکیشن‌های يوگا و ریلکسیشن

يوگا تمرینی براي ذهن و بدن است که سابقه 5000 ساله در هند باستان دارد. سبک‌های مختلف یوگا و ریلکسیشن حالت‌های بدنی، تکنیک‌های تنفس و مدیتیشن یا آرامش را ترکیب می‌کند. یوگا سال‌هاست در سرتاسر