4 مورد از بهترین اپلیکیشن‌های مادران و بارداری

بدون تردید یکی از حساس‌ترین دوره‌های زندگی بانوان، دوران بارداری و نگهداری از نوزاد است. در این دوره تغییرات جسمانی و روانی زیادی برای بانوان پیش می‌آید و نیاز به پشتیبانی عاطفی بیشتری