در این صفحه

سلامت دیجیتال

بررسی استارتاپ‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت روان

اکنون که هوش مصنوعی در حوزه سلامت روان هم وارد شده است، آیا می‌تواند از نظر احساسی جایگزین انسان شود؟ یکی از معضلات دنیای امروز، بحران سلامت روانی جامعه و افزایش آن است. تقریباً 15 درصد از…

قدرت دارک مهمترین روند تکنولوژی سلامت دیجیتال در سال‌های 2020 خواهد بود

حوزه‌ی سلامت تاکنون در مقابل ورود تکنولوژی های دیجیتال مقاومت بسیاری از خود نشان داده، اما به مرور کاربرد و ارزش‌های این تکنولوژی‌ها آنقدر وسوسه انگیز شده است که حتی سیستم سلامت نیز…

کارآفرینی در حوزه سلامت و 6 روش پیش بینی نوآوری تکنولوژیک در آن

در این مقاله، درباره کارآفرینی در حوزه سلامت، اهمیت و انواع آن صحبت می‌کنیم و سپس به نوآوری‌هایی که در حوزه سلامت کاربرد بیشتری دارند، می‌پردازیم. اهمیت کارآفرینی در حوزه سلامت بدون شک،…

استارتاپ های حوزه سلامت دیجیتال ایران

با نگاهی به نقشه استارتاپ‌ های حوزه سلامت دیجیتال ایران، می‌توان به وضعیت، حیطه‌های فعالیت و نحوه پراکنش استارتاپ‌های این حوزه پی برد. استارتاپ‌ها، یکی از اجزای مهم اکوسیستم استارتاپ سلامت…