در این صفحه

سلامت دیجیتال

اقتصاد دیجیتال و جایگاه سلامت دیجیتال در توسعه اقتصادی

اقتصاد دیجیتال چیست؟ در دنیای امروز شما هر لحظه در مواجهه با اقتصاد دیجیتال هستید. هنگامی که از طریق تلفن همراه با پزشک خود صحبت می‌کنید و از سیستم دیگر نسخه‌ی خود را برای داروخانه ارسال…

تحول دیجیتال و تغییر ساختار اکوسیستم سلامت

تحول دیجیتال سلامت در سطح وسیع می‌کوشد تا با استفاده از ابزارهای دیجیتال، چگونگی تعامل و نقش‌های بازیگران مختلف در نظام سلامت را به گونه‌ای تغییر دهد که کارایی و بهره‌وری سیستم، سطح رضایت…

بیگ دیتا چه تغییراتی در صنعت سلامت رقم خواهد زد؟

اطلاعات بیشتر به معنای داشتن قدرت و مزایای بیشتر و در عصر کنونی موضوعی اساسی است. صنعت بهداشت و درمان حجم بسیار عظیمی از داده را در محدوده‌ی پتابایت (یک میلیون گیگابایت) و فراتر از آن تولید…

در سال ۲۰۲۱ در کدام استارتاپ‌های سلامت دیجیتالی سرمایه‌گذاری کنیم؟

آینده‌ی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های سلامت دیجیتال از هر زمان دیگری روشن‌تر است. فرصت‌های بی‌شمار سلامت دیجیتال برای سرمایه‌گذاران در کنار رشد سرمایه، ارزش‌آفرینی منحصربه‌فردی را در سطح ملی…

آینده‌ی سلامت کشور به کدام سو می‌رود؟ راهکارهای ایجاد نظام نوآوری

در دهه‌های اخیر فناوری‌های نوین سلامت در همه‌ی ابعاد، پیشرفت سریع و نفوذ قابل توجهی در زندگی انسان‌ها داشته و نقش مهمی در جوامع بشری ایفا کرده است. از همین رو، توجه به فناوری‌های نوین و…