در این صفحه

استارتاپ‌های سلامت دیجیتال

استارتاپ های حوزه سلامت دیجیتال ایران

با نگاهی به نقشه استارتاپ‌ های حوزه سلامت دیجیتال ایران، می‌توان به وضعیت، حیطه‌های فعالیت و نحوه پراکنش استارتاپ‌های این حوزه پی برد. استارتاپ‌ها، یکی از اجزای مهم اکوسیستم استارتاپ سلامت…