چهار شاخص کلیدی عملکرد (KPI) مکمل در بررسی عملکرد مالی

شاخص‌ کلیدی عملکرد ، ابزاری مناسب و کارآمد برای تعیین وضعیت و مسیر حرکت هر سازمان یا کسب‌وکار در یک حوزه‌ی مشخص است و اهمیت زیادی برای سازمان دارد. با کمک این ابزار صاحبان کسب‌وکار