۴ مورد از پرمخاطب‌ترین اپلیکیشن‌های گیاهان دارویی

در طول سال های اخیر به‌كارگیری گیاهان دارویی در بسیاری از کشورهای دنیا روند صعودی داشته است. در ایران تعداد زیادی از مردم به‌طور مستمر یا در کنار استفاده از داروهای شیمیایی به استفاده از…

۴ مورد از پرمخاطب‌ترین اپلیکیشن‌های اطلاعات بیماری‌ها

آگاهی از نشانه‌های بیماری‌های مختلف می‌تواند نقش کلیدی در مراجعه‌ی به موقع به پزشک داشته باشد. بسیاری از بیماری‌ها با مراجعه‌ی به موقع قابل درمان هستند. در این میان اپلیکیشن‌های اطلاعات…