مرور

ویدئو

اشتباهات مهلک مدیریتی

برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار، یک مدیر باید مجموعه مهارت‌هایی جدای از مهارت‌های فنی خود داشته باشد. تا بتواند با ایجاد محیط کاری مناسب برای کارمندان و افزایش بهره‌وری آنها، عملکرد و…

سطوح اینترنت اشیای پزشکی

اینترنت اشیای پزشکی ، یکی از تکنولوژی‌هایی بود که با همه‌گیری کرونا، اهمیتش بیش از پیش مشخص شد. پایش سلامت بیماران از راه دور، یکی از امکاناتی است که اینترنت اشیا در اختیار سیستم سلامت قرار…

تفاوت شتاب‌دهنده و مرکز رشد

شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد از بازیگران اصلی بخش توسعه استارتا‌پ‌ها و نوآوری داخل هر کشور هستند. شتاب‌دهنده‌ و مرکز رشد هر کدام با منابع و روش‌های خودشان به کارآفرینان در مسیر راه‌اندازی و…

۴ اصل طوفان فکری

طوفان فکری (brainstorming) یک تکنیک گردهمایی است که از طریق آن گروهی می‌کوشند با انباشتن تمام ایده‌هایی که اعضا در لحظه ارائه می‌دهند، راه حلی برای یک مسئله خاص بیابند. در این قسمت از…

۹ جزء کلیدی بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال امروزه جزء جدایی‌ناپذیر هر کسب‌وکار و استارتاپی است. هزینه کمتر، هدفمند بودن و مقیاس‌پذیری و امکان تحلیل داده‌ها، تنها برخی از مزیت‌های بازاریابی دیجیتال نسبت به بازاریابی…

۷ بخش مهم ارائه‌ی آسانسوری موفق

ارائه‌ی آسانسوری، ارائه‌ای کوتاه و اثرگذار است که کسب‌وکار را در مدت کوتاه 30 تا 90 ثانیه معرفی می‌کند. هر کارآفرینی ممکن است فرصتی بسیار کوتاه برای ارائه کسب‌وکارش به فردی اثرگذار پیدا کند…